Izvedba

  • tehnično pripravo za tisk ali druge medije
  • tisk (deloma pokrivamo sami, večji del pa s partnerji)
  • POS in POP materiali (napisi, posterji, zastave, stojala ...) 
  • digitalni materiali (prezentacije, spletno oglaševanje, digitalni dokumenti)
  • izdelava in vzdrževanje spletnih strani